สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

City เชียงใหม่

Fixtures

7 เม.ย. 2019 16:00 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 พ.ค. 2019 16:00 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

Latest Matches

17 มี.ค. 2019 16:00 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 มี.ค. 2019 16:00 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
P