โปรแกรม/ผลแข่งขัน

WEEK 1
10 ก.พ. 2019 18:00 สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี
WEEK 2
WEEK 3
2 มี.ค. 2019 16:00 สนามกีฬาอินทนิล ม.แม่โจ้
WEEK 4
10 มี.ค. 2019 16:00 สนามกีฬา อบจ.น่าน
WEEK 5
17 มี.ค. 2019 16:00 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
WEEK 6
30 มี.ค. 2019 18:00 สนามกีฬา อบจ.พิษณุโลก
WEEK 7
7 เม.ย. 2019 16:00 สนามกีฬา อบจ.น่าน
WEEK 8
21 เม.ย. 2019 18:00 สนามกีฬากลาง จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
WEEK 9
27 เม.ย. 2019 16:00 สนามกีฬา อบจ.น่าน
WEEK 10
WEEK 11
18 พ.ค. 2019 16:00 สนามกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง
WEEK 12
26 พ.ค. 2019 16:00 สนามกีฬา อบจ.น่าน
WEEK 13
2 มิ.ย. 2019 16:00 สนามกีฬา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
WEEK 14
WEEK 15
29 มิ.ย. 2019 16:00 สนามกีฬา อบจ.น่าน
WEEK 16
6 ก.ค. 2019 18:00 สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
WEEK 17
10 ก.ค. 2019 16:00 สนามกีฬา อบจ.น่าน
WEEK 18
13 ก.ค. 2019 16:00 สนามกีฬาทุ่งทะเลหลวง
P