โปรแกรม/ผลแข่งขัน

221 Views

WEEK 1
สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี 10 ก.พ. 2019 18:00
สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี
3
3 3
น่าน เอฟซี
3
WEEK 2
สนามกีฬา อบจ.น่าน 16 ก.พ. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
6
6 0
สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด บี
0
WEEK 3
สนามกีฬาอินทนิล ม.แม่โจ้ 2 มี.ค. 2019 16:00
แม่โจ้ ยูไนเต็ด
0
0 0
น่าน เอฟซี
0
WEEK 4
สนามกีฬา อบจ.น่าน 10 มี.ค. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
1
1 2
วัดโบสถ์ ซิตี้
2
WEEK 5
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 17 มี.ค. 2019 16:00
เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด บี
2
2 4
น่าน เอฟซี
4
WEEK 6
สนามกีฬา อบจ.พิษณุโลก 30 มี.ค. 2019 18:00
พิษณุโลก เอฟซี
2
2 0
น่าน เอฟซี
0
WEEK 7
สนามกีฬา อบจ.น่าน 7 เม.ย. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
1
1 0
นครแม่สอด ยูไนเต็ด
0
WEEK 8
สนามกีฬากลาง จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้) 21 เม.ย. 2019 18:00
อุตรดิตถ์ เอฟซี
3
3 0
น่าน เอฟซี
0
WEEK 9
สนามกีฬา อบจ.น่าน 27 เม.ย. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
0
0 0
สุโขทัย เอฟซี บี
0
WEEK 10
สนามกีฬา อบจ.น่าน 12 พ.ค. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
3
3 0
สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี
0
WEEK 11
สนามกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 18 พ.ค. 2019 16:00
สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด บี
1
1 3
น่าน เอฟซี
3
WEEK 12
สนามกีฬา อบจ.น่าน 26 พ.ค. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
2
2 4
แม่โจ้ ยูไนเต็ด
4
WEEK 13
สนามกีฬา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2 มิ.ย. 2019 16:00
วัดโบสถ์ ซิตี้
2
2 1
น่าน เอฟซี
1
WEEK 14
สนามกีฬา อบจ.น่าน 8 มิ.ย. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
2
2 1
เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด บี
1
WEEK 15
สนามกีฬา อบจ.น่าน 29 มิ.ย. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
1
1 1
พิษณุโลก เอฟซี
1
WEEK 16
สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 6 ก.ค. 2019 18:00
นครแม่สอด ยูไนเต็ด
1
1 1
น่าน เอฟซี
1
WEEK 17
สนามกีฬา อบจ.น่าน 10 ก.ค. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
1
1 2
อุตรดิตถ์ เอฟซี
2
WEEK 18
สนามกีฬาทุ่งทะเลหลวง 13 ก.ค. 2019 16:00
สุโขทัย เอฟซี บี
1
1 2
น่าน เอฟซี
2
WEEK 19
สนามกีฬา อบจ.น่าน 21 ก.ค. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
3
3 0
สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี
0
WEEK 20
สนามกีฬา อบจ.น่าน 27 ก.ค. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
1
1 1
สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด บี
1
WEEK 21
สนามกีฬาอินทนิล ม.แม่โจ้ 31 ก.ค. 2019 16:00
แม่โจ้ ยูไนเต็ด
0
0 0
น่าน เอฟซี
0
WEEK 22
สนามกีฬา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 4 ส.ค. 2019 16:00
วัดโบสถ์ ซิตี้
3
3 2
น่าน เอฟซี
2
WEEK 23
สนามกีฬา อบจ.น่าน 10 ส.ค. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
2
2 1
เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด บี
1
WEEK 24
สนามกีฬา อบจ.พิษณุโลก 17 ส.ค. 2019 18:00
พิษณุโลก เอฟซี
0
0 2
น่าน เอฟซี
2
WEEK 25
สนามกีฬา อบจ.น่าน 21 ส.ค. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
1
1 0
นครแม่สอด ยูไนเต็ด
0
WEEK 26
สนามกีฬากลาง จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้) 25 ส.ค. 2019 18:00
อุตรดิตถ์ เอฟซี
2
2 1
น่าน เอฟซี
1
WEEK 27
สนามกีฬา อบจ.น่าน 1 ก.ย. 2019 16:00
น่าน เอฟซี
6
6 2
สุโขทัย เอฟซี บี
2
P