เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด บี

Fixtures

30 มี.ค. 2019 18:00 สนามกีฬากลาง จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
7 เม.ย. 2019 16:00 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 พ.ค. 2019 16:00 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

Latest Matches

17 มี.ค. 2019 16:00 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 มี.ค. 2019 16:00 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 มี.ค. 2019 16:00 สนามกีฬา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
P