วัดโบสถ์ ซิตี้

Fixtures

31 มี.ค. 2019 18:00 สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
6 เม.ย. 2019 16:00 สนามกีฬา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
27 เม.ย. 2019 16:00 สนามกีฬา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
11 พ.ค. 2019 16:00 สนามกีฬา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

Latest Matches

17 มี.ค. 2019 16:00 สนามกีฬา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
10 มี.ค. 2019 16:00 สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 มี.ค. 2019 16:00 สนามกีฬา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
16 ก.พ. 2019 16:00 สนามกีฬา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ก.พ. 2019 18:00 สนามกีฬากลาง จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
P